Projecte Pump Station – JUL. 16 de 2020

Projecte Pump Station – JUL. 16 de 2020

Vàlvula de comporta de ferro dúctil amb seient de bronze DN1500 amb vàlvula de pas

La funció de la vàlvula de derivació de la vàlvula de comporta instal·lada a la bomba d’aigua gran és la d’esgotar i afegir aigua:

1. Quan una gran bomba d'aigua comença a funcionar, si hi ha aire a la bomba d'aigua, provocarà que la bomba produeixi efectes de cavitació molt nocius al cos de la bomba i al rodet, i fins i tot pot ser impossible obtenir aigua;

2. Per evitar els problemes anteriors, s’instal·la una vàlvula de derivació. La vàlvula de derivació s’utilitza principalment per omplir la bomba d’aigua d’aigua abans que la bomba funcioni i, alhora, eliminar l’aire de la bomba. Quan l'aigua s'omple fins a la part més alta que la bomba, la bomba pot començar a bombar-se i la bomba també pot funcionar amb normalitat.

ffqwdqwfw

Hora de publicació: 13 d'agost de 2020